Ellagårds vardagsrum med fin belysning och gröna växter

Nyhet: Ellagård ingår i Addas nya ramavtal

Amplius utrednings- och behandlingshem för familjer Ellagård är nu med i Addas nya ramavtal för HVB Barn och unga. Kraven för att få ingå i ramavtalet har höjts. Det ser vi som ett gott bevis på att vårt arbete på Ellagård fortsatt håller hög kvalitet!

Adda erbjuder avtal och tjänster inom strategisk försörjning för verksamheter inom offentlig sektor.

Deras ramavtal inom sociala tjänster syftar till att främja en god och säker vård. Det genom att öka kvaliteten – både hos privata utförare och för socialtjänstens individ- och familjeomsorg.

Kvalitetskoll nu och sen

Alla verksamheter som ingår i Addas ramavtal behöver uppfylla särskilda krav på kvalitet. Verksamheterna ingår i ett digitalt stöd för matchning.

På så sätt blir det lättare för socialtjänsten att hitta rätt – och bra – verksamheter för placeringar. Under avtalsperioden följer Adda upp och kontrollerar att verksamheterna fortsätter att leva upp till kraven.

Höjda krav sedan 2023

Det nya ramavtalet inom HVB Barn och unga, som Amplius Ellagård kommer att ingå i, innehåller flera förbättringar.

Till exempel har kompetenskraven höjts ytterligare, vilket ännu mer säkerställer att alla som ingått ramavtalet är pålitliga – och gör det enklare att utesluta oseriösa leverantörer. Alla 290 kommuner kan nu avropa på ramavtalet!

Amplius interna kvalitetsarbete

Att alltid sträva efter högsta kvalitet i varje insats är det som genomsyrar allt vi gör på Amplius. Därför är vi stolta över att Ellagård blir en del av Addas nya ramavtal med höjda kvalitetskrav.

I en intervju berättar vår kvalitetsutvecklare Annika hur vårt kvalitetsråd ser till att vi hela tiden kan bli ännu bättre:

– Det är ett jättebra forum för att kunna driva ett enhetligt kvalitetsarbete över alla Amplius verksamheter. Det ger ett mervärde både internt och gentemot boende och uppdragsgivare. Vi vill alltid överträffa förväntningarna på oss.

MENY