Previous slide
Next slide

UTREDNINGS- OCH BEHANDLINGSHEM FÖR FAMILJER

Ellagård
Höör, Skåne

På Ellagård erbjuder vi utredning och behandling för familjer med barn upp till 13 år. Här arbetar vi med problematik relaterad till anknytning, omsorg, trauman, våld i nära relation och neuropsykiatriska svårigheter – alltid med barnets perspektiv i fokus. 

Varje ärende tillsätts ett specialistteam som består av utbildade behandlare, socionom, leg. psykolog, leg. terapeut och/eller leg. sjuksköterska. Samtliga är anställda i verksamheten och en del av det dagliga arbetet kring familjen. Barnpsykiatriker finns kopplad till verksamheten. Med ett eget specialistteam på plats erbjuder vi psykologiska bedömningar och neuropsykiatriska utredningar på både barn och vuxna, utan väntetid. 

På vår utredningsenhet genomför vi fördjupade utredningar som utgår från BBIC och kompletteras med bedömning/utredning från vårt specialistteam. På vår behandlingsenhet erbjuder vi behandlingsinsatser anpassade efter individuella behov och förutsättningar.

Vi kan ta emot placeringar dygnet runt och har möjlighet att hämta familjen på den ort den befinner sig.

Läs mer om Amplius specialistteam här

Ellagård ingår i Addas nya ramavtal – en kvalitetsstämpel

Ellagård ingår sedan 2023 i Addas nya ramavtal för HVB Barn och unga. Kompetenskraven i det nya ramavtalet har höjts för att säkerställa att alla aktörer som ingått ramavtalet är pålitliga– och gör det enklare att utesluta oseriösa leverantörer.

Kontakta oss

Telefon: 010-204 04 49
Epost: info@ampliusomsorg.se

Kontakta ossTelefon:
010-204 04 49

E-post:
info@ampliusomsorg.se

– Göteborgs Stad
– Härryda kommun
– Kungsbacka kommun
– Kungälvs kommun
– Lerums kommun
– Lilla Edets kommun
– Mölndals Stad
– Orust kommun
– Partille kommun
– Stenungsunds kommun
– Tjörns kommun och de under ramavtalstiden vid var tid existerande kommunala bolagen
– Tyresö
– Värmdö
– Öckerö kommun

Humanism och evidens i alla led

Teoretisk grund

Ellagård genomsyras av ett humanistiskt och lösningsfokuserat perspektiv, där respekt för varje människas behov och integritet är centralt. Vi eftersträvar en miljö anpassad för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och arbetar enligt principer för lågaffektivt bemötande.

På Ellagård värdesätter vi arbetsallians och transparens högt. Samarbete och lyhördhet är centralt i miljöterapin i vardagen. Vi arbetar och dokumenterar i enlighet med BBIC och lägger stor vikt vid att barnets perspektiv lyfts fram i alla delar av verksamheten.

Metoder

Hög kvalitet, vetenskaplig förankring och evidensbaserade interventioner är ledord för vårt arbetssätt. Vi arbetar med anknytningsteori, inlärningsteori och systemteori som teoretisk grund och använder metoder och interventioner som är utvärderade och rekommenderade av Socialstyrelsen och Statens beredskap för medicinsk och social utvärdering (SBU).

Vilka metoder och interventioner som används beror på bedömning av varje familjs behov och önskemål. Bedömningen sker i samverkan mellan socialtjänst, familj och Ellagårds specialistteam.

Vår samlade kompetens

Jessica Björn

Jessica Björn

Verksamhetschef

HVB Familjer – Ellagård

Telefon 072-195 63 55