pappa och barn sitter i ett videosamtal

Bli familjehem eller jourhem

Vill du skapa en meningsfull tillvaro för barn i behov som familjehem? Att öppna upp hem och hjärta för ett barn som behöver stabilitet och trygghet är att göra verklig skillnad.

Att vara familjehem eller jourhem

Som familjehem eller jourhem tar du emot barn i ditt hem som av olika anledningar inte kan bo i sin biologiska familj eller hos någon annan närstående. Familjehemmets eller jourhemmets uppgift är att ge barnet kärlek, trygghet, stöd och omsorg. Tiden som barnet behöver bo i ett familjehem varierar från en kortare till en längre period, medan placeringar i jourhem oftast varar under en mer begränsad tid.     

Alla är välkomna att ansöka

Du som ansöker om att bli familjehem eller jourhem kommer att genomgå en grundlig utredning, för att vi ska lära känna varandra från start. Vi välkomnar alla typer av familjer att ansöka och det spelar ingen roll om du är ensamstående, har hemmaboende barn, lever i par, bor i stan eller på landet. Det finns inget rätt eller fel – det viktigaste är att du har tid, engagemang och ett stort hjärta.

Stöd från erfarna konsulenter

Som familjehem eller jourhem hos Amplius har du regelbunden och tät kontakt med din familjehemskonsulent. Konsulentens roll är att ge familjehemmet stöd, råd och handledning, samt samordna insatserna kring barnet som att hålla i externa kontakter utifrån överenskommelser med socialtjänsten och familjehemmet.

Om Amplius familjehemsvård

Amplius arbetar på uppdrag av socialtjänsten. Vi rekryterar, utreder och handleder familjehem och jourhem som socialtjänsten kan placera barn som behöver stabilitet och trygghet hos. Amplius är den samordnande parten och finns som stöd till familjehemmet under hela uppdraget – dygnet runt, året om.

 
Vill du bli familjehem?


Välkommen att fylla i din intresseanmälan.

 Vill du bli familjehem?


Välkommen att fylla i din intresseanmälan.

Det här erbjuder vi dig som familjehem/jourhem:
Frågor och svar

Vi välkomnar alla typer av familjer och bakgrunder att ansöka om att bli familjehem. Inför beslut om familjehem gör vi en grundlig utredning där vi bland annat tar i beaktande faktorer som livssituation, eget rum till de placerade barnen, gott om tid, trygghet och känslomässigt engagemang, samt förmåga att se barns behov.

Som familjehem ersätts du på två sätt. Du får ett arvode för det arbete och den tid som uppdraget som familjehem innebär. Arvodet är skattepliktigt, sjukpenninggrundande och pensionsgrundande. Det berättigar inte till tjänstepension. Utöver arvodet utgår även en omkostnadsersättning för att täcka barnets omkostnader. Det är möjligt att göra avdrag i deklarationen för omkostnadsersättningen.

1. Börja med att skicka in en intresseanmälan i formuläret ovan. Det går också bra att ringa eller maila konsulenterna för mer information på intresseanmälan@ampliusomsorg.se

2. Efter visat intresse bokar vi in ett första telefonsamtal där vi informerar kring uppdraget och svarar på era frågor. Om det finns förutsättningar och ni fortfarande är intresserade bokar vi in ett hembesök. Efter hembesöket gör vi en gemensam plan för utredningen om ni fortfarande är intresserade och konsulterna bedömer det lämpligt.

3. Utredningen utgår från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd med bl.a BRA-fam och Kälvestensmodellen. Utöver en djupintervju bygger utredningen på ett flertal hembesök, registerkontroller och referenstagning. Efter genomförd tolkning av djupintervjun gör konsulenten en samlad bedömning och går igenom den med familjen. Under utredningen kan du när som helst välja att tacka nej till att bli familjehem. Vi kan också välja att avbryta utredningen om vi bedömer att ni inte uppfyller kraven för att vara familjehem utifrån er situation.

4. Efter färdig utredning genomgår familjehemmet en grundutbildning i ”Ett hem att växa i”. I samband med det är familjen redo att ta emot uppdrag. Det kan vara så att familjen snabbt får en placering hos sig men det kan också ta längre tid. Det viktigaste är att barnet placeras i rätt familj. Uppdragen kan variera i tid; det kan vara allt från kortare placeringar till placeringar där barnet blir kvar under hela uppväxten.

5. I många fall kan familjehemsföräldrarna fortsätta sina ordinarie arbeten men i vissa ärenden krävs det att en vuxen är hemma på heltid med det placerade barnet. De familjehemsplacerade barnens behov av stöd ser olika ut och det är av vikt att du som familjehem har tid och flexibilitet för att möta det placerade barnets behov.

6. Under uppdraget ges familjehemmet kontinuerligt stöd av samma konsulter som har gjort utredningen. Stödet anpassas efter familjehemmets och barnets behov och innefattar hembesök, råd och stöd på telefon samt regelbunden utbildning och grupphandledning.

När barn placeras i jourhem är det oftast akut och under en begränsad tid. Det kan vara från några dagar upp till sex månader. Ibland även längre tid, men det ska undvikas. En placering i familjehem är mer stadigvarande, och planeras med alla berörda parter. Det gäller bland annat inskolning, byte av förskola/skola och umgängesplanering. De flesta barn som kommer till familjehem har först varit i jourhem.

Förstärkta familjehem kan oftast ta emot barn både som jourhem, dvs. kortare placeringar, och mer stadigvarande familjehem. I förstärkta familjehem är det alltid minst en vuxen hemma på heltid.

Bodil Håkansson

Bodil Håkansson

Familjehemskonsulent

Telefon 070-817 45 89

Familjehemsvård

Jeanette Tillgren

Jeanette Tillgren

Verksamhetschef

Familjehemsvård

Telefon 070-817 45 52