Verksamheter

HVB BARN

Vårbacken

Behandlingshem i Höör för barn 9-13 år. Liten verksamhet i hemlik miljö.

Flicka på HVB
HVB FAMILJER

Ellagård

Utrednings- och behandlingshem i Höör för familjer med barn upp till 13 år. 

SKYDDAT BOENDE

Signegård

På Signegård erbjuder vi skyddade boenden för kvinnor över 21 år med eller utan barn.

Familjehem

Vi erbjuder familjehem, förstärkta familjehem och jourhem.