Verksamheter

mamma och tonåring kramas
HVB BARN 8-11 ÅR

Ljungbacken

Behandlingshem i Höör för barn 8-11 år. Liten verksamhet i hemlik miljö.

mamma och tonåring kramas
HVB BARN 9-13 ÅR

Vårbacken

Behandlingshem i Höör för barn 9-13 år. Liten verksamhet i hemlik miljö.

Flicka på HVB
HVB FAMILJER

Ellagård

Utrednings- och behandlingshem i Höör för familjer med barn upp till 13 år. 

mamma och barn cyklar på en äng
SKYDDAT BOENDE

Signegård

På Signegård erbjuder vi skyddade boenden för kvinnor över 21 år med eller utan barn.

mamma lär pojke att cykla

Familjehem

Vi erbjuder familjehem, förstärkta familjehem och jourhem.

UTREDNING OCH BEHANDLING

Öppenvård

Öppenvårdsinsatser för barn, unga och familjer.

mamma och tonåring kramas