Verksamheter

Mamma och barn på Signegård skyddat boende
SKYDDAT BOENDE

Signegård

På Signegård erbjuder vi skyddade boenden för kvinnor över 21 år med eller utan barn.

Flicka på HVB
UTREDNINGS- OCH BEHANDLINGSHEM FÖR FAMILJER

Ellagård

Utrednings- och behandlingshem i Höör för familjer med barn upp till 13 år. 

Familjehem

Vi erbjuder familjehem, förstärkta familjehem och jourhem.