omsorg med mesta möjliga omtanke

Vår värdegrund

Amplius är ett värderingsdrivet företag. Våra värderingar genomsyrar allt vi gör, i alla led. Vi har summerat kärnan i vår värdegrund utifrån tre ledord.

Lyhördhet

Vi tror på att struktur och trygga rutiner är grundläggande för en stabil miljö, men vi vet också att det är avgörande att varje insats anpassas och formas efter var och ens förmåga, förutsättningar, möjligheter och historia. I vårt arbete, förhållningssätt och bemötande utgår vi från att varje person är unik. Varje individ ska känna sig sedd, hörd och respekterad. Varje nytt möte är en ny erfarenhet.

Kompetens

Vi ser vår samlade kompetens som grundläggande för att varje insats ska vara av högsta kvalitet och leda till verklig förändring. Vår kompetens bygger på spets och bredd, erfarenhet och utbildning. Varje medarbetare är genuint engagerad och vill utvecklas. Vi lär av varandra.

Engagemang

Vi ser individen och förstår att tiden hos oss bygger för framtiden – varje dag är viktig. Vi anpassar vården utifrån individuella förutsättningar och anstränger oss för att hitta lösningar som är bäst för varje person. Vi gör det lilla extra för att överträffa de förväntningar som finns på oss. Varje medarbetares engagemang bidrar till att skapa en trygg och inspirerande arbetsmiljö och en arbetskultur där våra kärnvärden värderas högt. Vårt engagemang gör skillnad, varje dag.