HVB FÖR BARN 8–11 ÅR

Ljungbacken

Ljungbacken är en liten verksamhet med stort hjärta, hög personaltäthet och en-till-en-behandling. Vi tar emot barn mellan 8 och 11 år med svår beteendeproblematik som utagerande beteende, neuropsykiatrisk funktionsvariation, skolproblematik och andra socialt normbrytande beteenden.

Tillsammans arbetar all personal på Ljungbacken varje dag för en trygg, strukturerad och familjär miljö med målet att var och en ska känna sig som hemma. Vi har inbjudande ytor för samhörighet, gemenskap och aktiviteter men också möjlighet till lugn och personlig integritet.

I de flesta uppdrag är det minst en ansvarig personal per pass för varje enskilt barn, i tillägg till det team som arbetar med barnet. För att stödja barnets utveckling och välbefinnande erbjuder vi varierade och inriktade behandlingsinsatser. Förändring är målet – både hos barnet och hos den familj som blir barnets vardag efter placering hos oss.

Kontakta ossTelefon:

010-204 04 49

E-post:

info@ampliusomsorg.se

Kontakta oss

Telefon: 
010-204 04 49

E-post: 

info@ampliusomsorg.se

För varaktig förändring

Miljöterapi i grunden

På Ljungbacken arbetar vi dagligen med ett lågaffektivt bemötande och skapar strukturerade och förutsägbara miljöer, aktiviteter och uppgifter för att främja en positiv vardag för barnen. Våra behandlingspedagoger stöttar och vägleder vid utagerande och normbrytande beteende, med fokus på affektreglering och färdighetsträning.

Psykologutredning för anpassade insatser

För att få en djupare förståelse för barnens funktion och mående erbjuder vi utredning av vår anställda leg. psykolog. Så kan vi identifiera eventuella psykologiska eller neuropsykiatriska utmaningar och utforma individuellt anpassade insatser och behandlingsplaner för barnen.

Psykoterapeutisk behandling

Vi erbjuder psykoterapeutiska insatser individuellt och i grupp för att stödja barnens psykiska välmående och hjälpa dem att utveckla känslomässig reglering, problemlösningsförmåga och sociala färdigheter. Vi använder oss exempelvis av kognitiv beteendeterapi (KBT), dialektisk beteendeterapi (DBT) eller Coping Power Program (CPP).

Stöd och behandling i familjesystemet

Under placeringstiden arbetar vi aktivt för att säkerställa en trygg och smidig övergång till det familjesystem som barnet ska till. Det kan bland annat innebära föräldrastöd, föräldrautbildning, familjeterapi eller andra metoder som syftar till att stärka vårdnadshavarnas förmåga att stödja och skapa en stabil och trygg miljö för barnet. Vi strävar efter att involvera familjen i behandlingsprocessen och att främja en positiv förändring i familjerelationerna.

Vår samlade kompetens: