UTREDNING OCH BEHANDLING

Amplius Öppenvård

Amplius öppenvård riktar sig till barn, unga och deras familjer där det finns problematik som till exempel kriminalitet, missbruk, andra socialt nedbrytande beteenden och neuropsykiatriska funktionsvariationer.

I de flesta ärenden arbetar vi med insatser riktade till både barnet och föräldern med syfte att skapa en beteendeförändring och att stärka föräldern i sin roll. Utredning och behandling sker i familjens hemmamiljö, men vi har också flera kontor i Skåne och Blekinge för samtal och möten.

Teamet som arbetar med öppenvårdsinsatser består av leg. psykolog, leg. psykoterapeut, alkohol- och drogterapeut, leg. sjuksköterska, socionomer, familjebehandlare och ungdomsbehandlare med olika inriktningar.

Vi finns tillgängliga dygnet runt för stöd och rådgivning för de barn och vuxna som får hjälp genom oss.

Verksamheten bedrivs med tillstånd från IVO.

Kontakta ossTelefon:
010-204 04 49

E-post:
info@ampliusomsorg.se

Kontakta oss

Telefon: 010-204 04 49
E-post: info@ampliusomsorg.se

Så här arbetar vi

Individanpassade insatser

Hög kvalitet, vetenskaplig förankring och evidensbaserade interventioner är ledord för hur vi arbetar inom Amplius och Amplius öppenvård. Med ett team med både bred och specialinriktad kompetens kan vi erbjuda en bredd av kvalificerade interventioner och metoder, och anpassa behandlingen utifrån varje barn och familjs behov. Bedömningen av interventioner sker i samverkan med socialtjänsten och barnet eller familjen.

Helhetsansvar för varaktig förändring 

I Amplius öppenvård tar vi ansvar för helheten under tiden för vårt uppdrag. Vi tar hänsyn och förhåller oss till övriga vårdgivare och insatser och vi tar också ansvar för att våra insatser ska ge ett resultat som håller över tid.

I samråd med socialtjänsten tar vi gärna ett samordnande ansvar där vi håller ihop alla insatser som barnet och dess föräldrar får. Vi etablerar kontakter med skola, myndigheter och vårdinrättningar som exempelvis BUP, och ser till att dessa insatser är påbörjade innan vårt uppdrag avslutas.

Vår samlade kompetens

Behandling

Utredning