amplius omtanke skyddat boende

Vi är Amplius

På Amplius arbetar vi för en vidgad vård och omsorg. Det betyder att vi tar steget längre för att uppnå högsta kvalitet. Därför lägger vi alltid mesta möjliga omtanke i våra verksamheter – och för oss är mesta möjliga omtanke detsamma som ansvarsfull omtanke. För vi tror på att ett grundat arbetssätt skapar trygga miljöer när de behövs som mest.

Vi som är en del av Amplius har alla gedigen utbildning och mångårig, kvalificerad erfarenhet av att möta barn, unga och familjer i behov av skyddade boenden, HVB-hem eller familjehem – både som vårdgivare och som myndighetsutövare.

Det ger oss en bred förståelse för hela processen: från den första kontakten till placering, utredning, behandling och uppföljning. Och en lyhördhet inför att varje nytt möte är en ny erfarenhet.

Vi är övertygade om att det är med både spets och bredd i vår samlade kompetens som vi kan skapa bästa förutsättningar i varje insats. Insatser som ger lite mer, både nu och sen.

Tillsammans för självständiga liv

Amplius arbetar för en vård och omsorg med mesta möjliga omtanke. I samspel med varje individ skapar vi meningsfulla, trygga vistelser så länge de behövs. Varje insats anpassas utifrån individuella behov och förutsättningar, för att så småningom kunna utmynna i en självständig, långvarig vardag utan oss.

MENY