Vår samlade kompetens

Vi är stolta över våra medarbetares kompetens. Tillsammans kan vi erbjuda både den bredd och spetskompetens som krävs för att alltid kunna garantera högkvalitativa och individanpassade insatser. Vi är vad vi utger oss för att vara, och strävar alltid efter att växa tillsammans.

Vi som arbetar på Amplius, både i ledning och den dagliga verksamheten, har kvalificerad utbildning och erfarenhet av att möta barn, unga och familjer i behov av insatser utifrån socialtjänstlagen.

I den dagliga verksamheten arbetar personal med stor vana av behandlings- och/eller utredningsarbete. I personalens samlade kompetens finns både spets och bredd för långsiktiga och riktade insatser. Vi har alltid vaken nattpersonal på våra HVB.

Ellagård – HVB för familjer

Arbetsgruppen på Ellagård består av socionomer, behandlingspedagoger, samordnare, leg. psykoterapeut, leg. psykolog, leg. barnsjuksköterska, kock, lokalvårdare och vaktmästare. I arbetsgruppen finns medarbetare med specialiserad kompetens inom bland annat anknytning/systemteori, KBT, utredningsarbete utifrån BBIC, Marte Meo, KOMET, missbruk, psykiatri, barnsamtal och anknytningsbaserad familjeterapi.

Konsulentstödd familjehemsvård

Amplius familjehemskonsulenter har alla, var och en, minst 25 års erfarenhet inom socialt arbete, varav minst 10 års erfarenhet av familjehemsvård, både inom kommunal socialtjänst och inom konsulentstödd familjehemsverksamhet. Samtliga konsulenter är socionomer med handledarutbildning, utbildning i Kälvesten samt är vidareutbildade inom bland annat anknytning, mentalisering och andra för verksamheten relevanta områden.

Vårbacken – HVB för barn

Våra medarbetare på Vårbacken har mångårig erfarenhet av att arbeta med barn med svår beteendeproblematik. Arbetsgruppen består av behandlingspedagoger, socialpedagoger, leg. psykolog, leg. sjuksköterska och leg. psykoterapeut. Här finns kompetens inom NPF, lågaffektiv metod, tydliggörande pedagogik, KBT och familjebehandling.

Signegård – Skyddat boende

Våra skyddskonsulenter på Signegård är utbildade behandlingspedagoger, socialpedagoger och socionomer. Samtliga med lång erfarenhet av att arbeta med skyddsplaceringar inom socialtjänst eller skyddade boenden. Skyddskonsulenterna är bland annat utbildade i PATRIARK, FREDA, traumamedveten omsorg, KBT, samtalsmetodik, barnsamtal, TRAPPAN och föräldrastödsprogram.

Specialistteam

Tova Winbladh

Leg. psykolog PLA / Verksamhetschef Öppenvård
Tova har lång erfarenhet av psykologisk bedömning och behandling, samt av att handleda, utbilda och arbetsleda personal inom området barn och familj. Ett huvudfokus i Tovas arbete som psykolog är samspelet mellan barn och vuxna. På det temat har hon skrivit boken “Hela havet stormar: småbarnsfamiljens livboj vid trots, konflikter och syskonbråk”. Inom Amplius har Tova ett psykologledningsansvar och arbetar för att utveckla verksamhetens arbetssätt och metoder utifrån aktuell forskning. Tova är också verksamhetschef för Amplius öppenvård och vårt specialistteam.

Ann-Louise Danlarén

Licensierad terapeut
Ann-Louise har över trettiofem års erfarenhet som socionom, främst inom arbete med barn. Hon har bland annat arbetat med barnavårdsutredningar och familjehemsvård. Ann-Louise har även många års erfarenhet från arbete som kurator på BUP och terapeut på behandlingshem. Hon har de senaste tio åren undervisat socionomstudenter på Malmö högskola.

Anna Gradenstam

Familjesamordnare
Anna är utbildad socialpedagog. Hon har mångårig erfarenhet av att arbete med placerade barn på utrednings- och behandlingshem för familjer samt från HVB med inriktning ungdomar med sexuell problematik. Hon har tidigare även arbetat som skolpedagog. Anna är bland annat utbildad i BBIC, KBT, utredningsmetodik och samtalsmetodik.

Ann-Charlotte Renehed

Leg. sjuksköterska
Ann Charlotte är Leg. sjuksköterska, specialistutbildad inom barn och ungdom samt utbildad beroendeterapeut. De senaste 25 åren har hon arbetat som verksamhetschef, föreståndare samt kvalitetsansvarig på HVB. Ann Charlotte har flertalet utbildningar inom ledarskap och inom olika behandlingsmetoder.

Maria Piema

Auktoriserad socionom/Utredningsansvarig
Maria har över 30 års erfarenhet av socialt arbete, främst som barnutredare. Marias huvudfokus har alltid varit barnutredningar, hon har bl.a utbildat och handlett socionomer inom området. Maria har även erfarenhet av arbete med vuxna med beroendeproblematik, familjehemsvård och våld i nära relationer.

Alexandra Rakocevic

Leg. sjuksköterska
Information om Alexandra kommer inom kort

Lina Cagerus Barucija

Leg. psykolog
Lina har en gedigen erfarenhet av psykologisk behandling, handledning och utbildning. Hon har tidigare arbetat på bland annat BUP, Skolfam och Rädda Barnen. Linas inriktning som psykolog är att möta barn som varit med om svåra upplevelser, stress och trauma och att jobba för ett förbättrat mående för de här barnen och deras familjer. Hon har tidigare arbetat med att utveckla metoder och ta fram material om trauma och stress. Lina ansvarar för psykologisk utredning och behandling på Amplius utrednings- och behandlingshem för familjer samt våra HVB för barn.

Ledning

Leona Stehn

Verksamhetschef Vårbacken
Leona har över 25 års erfarenhet av arbete inom socialtjänst, äldreomsorg och funktionsnedsättning varav 15 år i ledande positioner. Hon har haft både strategiska och operativa roller och har varit verksam inom både kommunal och privat verksamhet. Leona har stor erfarenhet av att arbeta/leda i förändring och att driva kvalitetsarbete då hon tidigare inom kommunen haft en roll med övergripande kvalitetsansvar inom socialtjänsten.

Jessica Björn

Verksamhetschef Ellagård
Jessica har närmare 10 års erfarenhet som chef inom socialtjänsten. Hon har tidigare haft uppdrag bland annat som myndighetschef och socialchef. Jessica är utbildad socionom och kriminolog med examen från Lunds universitet.

Jeanette Tillgren

Verksamhetschef Familjehemsvård
Jeanette är socionom sedan snart 30 år. Hon har arbetat 10 år inom socialtjänstens familjehemsvård och som barnutredare. Jeanette har över 10 års erfarenhet av kraftigt förstärkt familjehemsvård som familjehemskonsulent och som teamledare. Jeanette har även under flertalet år arbetat som enhetschef inom socialtjänstens Barn och familjeenhet, både inom myndighet och öppenvård. Jeanette har flertalet vidareutbildningar, bl a inom Kälvesten, handledning och ledarskap.

Tova Winbladh

Leg. psykolog PLA / Verksamhetschef Öppenvård
Tova har lång erfarenhet av psykologisk bedömning och behandling, samt av att handleda, utbilda och arbetsleda personal inom området barn och familj. Ett huvudfokus i Tovas arbete som psykolog är samspelet mellan barn och vuxna. På det temat har hon skrivit boken “Hela havet stormar: småbarnsfamiljens livboj vid trots, konflikter och syskonbråk”. Inom Amplius har Tova ett psykologledningsansvar och arbetar för att utveckla verksamhetens arbetssätt och metoder utifrån aktuell forskning. Tova är också verksamhetschef för Amplius öppenvård och vårt specialistteam.

Annika Larsson

HR- & kvalitetsutvecklare
Annika har mer än 20 års erfarenhet av HR-arbete från både privat och offentlig verksamhet, samt även som verksamhetschef för HVB för familjer. Annika har erfarenhet från att bygga upp en HR-funktion samt även stor erfarenhet från omställning och avveckling, arbetsrätt, förhandlingar, arbetsmiljöarbete och rehabilitering, rekrytering samt chefscoachning.

Erik Belin

Affärsområdeschef/Ägare
Erik Belin är utbildad ekonom. Han har mångårig erfarenhet av rollen som controller inom vårdföretag samt som enhetschef på redovisningsbyrå. Erik har även flera års erfarenhet av arbete som behandlare på HVB.

Shaban Mujaj

Ägare
Shaban är utbildad socionom och har över tio års erfarenhet av myndighetsutövning och mer specifikt barnavårdsutredningar på socialtjänsten. Han har även över tio års erfarenhet av att leda HVB-verksamheter med inriktning mot utredning och behandling av barn och unga.

Yjvesa Mujaj

VD
Yjvesa har sedan 2010 arbetat med att leda HVB-verksamheter för barn och unga med inriktning mot utredning och behandling. Yjvesa har flertalet utbildningar inom ledarskap, arbetsrätt och kvalitetsarbete. Hon har en kandidatexamen i statsvetenskap och har studerat en masterutbildning inom välfärdsstudier.