Vår samlade kompetens

Vi är stolta över våra medarbetares kompetens. För att kunna garantera högkvalitativa insatser är det en viktig del av Amplius och därför är vi vad vi utger oss för att vara, och strävar alltid efter att växa tillsammans.

Vi som arbetar på Amplius, både i ledning och den dagliga verksamheten, har kvalificerad utbildning och erfarenhet av att möta barn, unga och familjer i behov av insatser utifrån socialtjänstlagen.
 
I den dagliga verksamheten arbetar personal med stor vana av behandlings- och/eller utredningsarbete, och i den samlade kompetensen finns både spets och bredd. Vi har spetskompetens inom bland annat:
 
• anknytningsteori/systemteori
• familjebehandling
• NPF
• våld i nära relation och skydd
• DBT och KBT
• psykiatri
• lågaffektiv metod
• samtalsmetodik
 
Amplius har även psykolog, terapeuter och sjuksköterskor anställda i verksamheten.

Specialistteam

Tova Winbladh

Leg. psykolog
Tova har lång erfarenhet av psykologisk bedömning och behandling, samt av att handleda, utbilda och arbetsleda personal inom området barn och familj. Ett huvudfokus i Tovas arbete som psykolog är samspelet mellan barn och vuxna. På det temat har hon skrivit boken “Hela havet stormar: småbarnsfamiljens livboj vid trots, konflikter och syskonbråk”. Tova arbetar med evidensbaserade metoder och håller sig uppdaterad i aktuell forskning för att säkerställa att alla psykologiska insatser håller högsta kvalitet.

Ann-Louise Danlarén

Licensierad terapeut
Ann-Louise har över trettiofem års erfarenhet som socionom, främst inom arbete med barn. Hon har bland annat arbetat med barnavårdsutredningar och familjehemsvård. Ann-Louise har även många års erfarenhet från arbete som kurator på BUP och terapeut på behandlingshem. Hon har de senaste tio åren undervisat socionomstudenter på Malmö högskola.

Anna Gradenstam

Familjesamordnare
Anna är utbildad socialpedagog. Hon har mångårig erfarenhet av att arbete med placerade barn på utrednings- och behandlingshem för familjer samt från HVB med inriktning ungdomar med sexuell problematik. Hon har tidigare även arbetat som skolpedagog. Anna är bland annat utbildad i BBIC, KBT, utredningsmetodik och samtalsmetodik.

Ann-Charlotte Renehed

Leg. sjuksköterska
Ann Charlotte är Leg. sjuksköterska, specialistutbildad inom barn och ungdom samt utbildad beroendeterapeut. De senaste 25 åren har hon arbetat som verksamhetschef, föreståndare samt kvalitetsansvarig på HVB. Ann Charlotte har flertalet utbildningar inom ledarskap och inom olika behandlingsmetoder.

Ellagård

Jessica Björn

Verksamhetschef
Jessica har närmare 10 års erfarenhet som chef inom socialtjänsten. Hon har tidigare haft uppdrag bland annat som myndighetschef och socialchef. Jessica är utbildad socionom och kriminolog med examen från Lunds universitet.

Vårbacken

Leona Stehn

Verksamhetschef
Leona har över 25 års erfarenhet av arbete inom socialtjänst, äldreomsorg och funktionsnedsättning varav 15 år i ledande positioner. Hon har haft både strategiska och operativa roller och har varit verksam inom både kommunal och privat verksamhet. Leona har stor erfarenhet av att arbeta/leda i förändring och att driva kvalitetsarbete då hon tidigare inom kommunen haft en roll med övergripande kvalitetsansvar inom socialtjänsten.

Familjehemsvård

Jeanette Tillgren

Verksamhetschef
Jeanette är socionom sedan snart 30 år. Hon har arbetat 10 år inom socialtjänstens familjehemsvård och som barnutredare. Jeanette har över 10 års erfarenhet av kraftigt förstärkt familjehemsvård som familjehemskonsulent och som teamledare. Jeanette har även under flertalet år arbetat som enhetschef inom socialtjänstens Barn och familjeenhet, både inom myndighet och öppenvård. Jeanette har flertalet vidareutbildningar, bl a inom Kälvesten, handledning och ledarskap.

Bodil Håkansson

Familjehemskonsulent
Bodil är socionom och har 25 års erfarenhet av socialt arbete främst med inriktning mot barn. Hon har under många år arbetat med utredning och behandling på HVB för barn och familjer. Bodil har arbetat med myndighetsutövning och barnavårdsutredningar. Bodil har även lång erfarenhet som familjehemssekreterare och är utbildad i att utreda och handleda familjehem.

Roger Bauhn

Familjehemskonsulent
Roger är auktoriserad socionom och har 30 års erfarenhet av socialt arbete med barn och familjer. Han har under 20 år arbetat med utredning och behandling samt som familjehemssekreterare i flertalet större kommuner. Roger har under senare år arbetat med speciell inriktning på förstärkt familjehemsvård och har under åren tillägnat sig flertalet vidareutbildningar, bland annat inom handledning men även inom marknadsföring, mediahantering och retorik.

Ledning

Erik Belin

Affärsområdeschef/Ägare
Erik Belin är utbildad ekonom. Han har mångårig erfarenhet av rollen som controller inom vårdföretag samt som enhetschef på redovisningsbyrå. Erik har även flera års erfarenhet av arbete som behandlare på HVB.

Annika Larsson

HR- & kvalitetsutvecklare
Annika har mer än 20 års erfarenhet av HR-arbete från både privat och offentlig verksamhet, samt även som verksamhetschef för HVB för familjer. Annika har erfarenhet från att bygga upp en HR-funktion samt även stor erfarenhet från omställning och avveckling, arbetsrätt, förhandlingar, arbetsmiljöarbete och rehabilitering, rekrytering samt chefscoachning.

Shaban Mujaj

Ägare
Shaban är utbildad socionom och har över tio års erfarenhet av myndighetsutövning och mer specifikt barnavårdsutredningar på socialtjänsten. Han har även över tio års erfarenhet av att leda HVB-verksamheter med inriktning mot utredning och behandling av barn och unga.

Yjvesa Mujaj

VD
Yjvesa har sedan 2010 arbetat med att leda HVB-verksamheter för barn och unga med inriktning mot utredning och behandling. Yjvesa har flertalet utbildningar inom ledarskap, arbetsrätt och kvalitetsarbete. Hon har en kandidatexamen i statsvetenskap och har studerat en masterutbildning inom välfärdsstudier.