Vår samlade kompetens

Vi är stolta över våra medarbetares kompetens. För att kunna garantera högkvalitativa insatser är det en viktig del av Amplius och därför är vi vad vi utger oss för att vara, och strävar alltid efter att växa tillsammans.

Vi som arbetar på Amplius, både i ledning och den dagliga verksamheten, har kvalificerad utbildning och erfarenhet av att möta barn, unga och familjer i behov av insatser utifrån socialtjänstlagen.
 
I den dagliga verksamheten arbetar personal med stor vana av behandlings- och/eller utredningsarbete, och i den samlade kompetensen finns både spets och bredd. Vi har spetskompetens inom bland annat:
 
• anknytningsteori/systemteori
• familjebehandling
• NPF
• våld i nära relation och skydd
• DBT och KBT
• psykiatri
• lågaffektiv metod
• samtalsmetodik
 
Amplius har även psykolog, terapeuter och sjuksköterskor anställda i verksamheten.

Specialistteam

Tova Winbladh

Leg. psykolog
Tova har lång erfarenhet av psykologisk bedömning och behandling, samt av att handleda, utbilda och arbetsleda personal inom området barn och familj. Ett huvudfokus i Tovas arbete som psykolog är samspelet mellan barn och vuxna. På det temat har hon skrivit boken “Hela havet stormar: småbarnsfamiljens livboj vid trots, konflikter och syskonbråk”. Tova arbetar med evidensbaserade metoder och håller sig uppdaterad i aktuell forskning för att säkerställa att alla psykologiska insatser håller högsta kvalitet.

Ann-Louise Danlarén

Licensierad terapeut
Ann-Louise har över trettiofem års erfarenhet som socionom, främst inom arbete med barn. Hon har bland annat arbetat med barnavårdsutredningar och familjehemsvård. Ann-Louise har även många års erfarenhet från arbete som kurator på BUP och terapeut på behandlingshem. Hon har de senaste tio åren undervisat socionomstudenter på Malmö högskola.

Anna Gradenstam

Familjesamordnare
Anna är utbildad socialpedagog. Hon har mångårig erfarenhet av att arbete med placerade barn på utrednings- och behandlingshem för familjer samt från HVB med inriktning ungdomar med sexuell problematik. Hon har tidigare även arbetat som skolpedagog. Anna är bland annat utbildad i BBIC, KBT, utredningsmetodik och samtalsmetodik.

Ann-Charlotte Renehed

Leg. sjuksköterska

Ellagård

Jessica Björn

Verksamhetschef

Familjehemsvård

Bodil Håkansson

Familjehemskonsulent
Bodil är socionom och har 25 års erfarenhet av socialt arbete främst med inriktning mot barn. Hon har under många år arbetat med utredning och behandling på HVB för barn och familjer. Bodil har arbetat med myndighetsutövning och barnavårdsutredningar. Bodil har även lång erfarenhet som familjehemssekreterare och är utbildad i att utreda och handleda familjehem.

Lena Kjellson

Familjehemskonsulent
Lena är socionom med flera vidareutbildningar, till exempel inom områdena utvecklingspsykologi och trauma. Hon har även handledarutbildning. Lena har 25 års erfarenhet av socialt arbete. Lena har främst arbetat inom myndighetsarbete på socialtjänsten men har även arbetat som kurator, personligt ombud och grupphandledare. Lena har arbetat med familjehemsvård under 15 år i Skåne och Blekinge.

Ledning

Karin Johansson

Verksamhetschef
Karin är utbildad socionom och handledare med steg 1-utbildning i psykodynamisk terapi, och flertalet utbildningar inom ledarskap och juridik. Karin har tjugofem års erfarenhet inom socialt arbete och många års erfarenhet av myndighetsarbete – de senaste femton åren som ledare i roller som bland annat chef för Individ och Familj inom socialtjänsten och regionchef inom ett privat vårdföretag.

Erik Belin

Affärsområdeschef/Ägare
Erik Belin är utbildad ekonom. Han har mångårig erfarenhet av rollen som controller inom vårdföretag samt som enhetschef på redovisningsbyrå. Erik har även flera års erfarenhet av arbete som behandlare på HVB.

Annika Larsson

HR- & kvalitetsutvecklare
Annika har mer än 20 års erfarenhet av HR-arbete från både privat och offentlig verksamhet, samt även som verksamhetschef för HVB för familjer. Annika har erfarenhet från att bygga upp en HR-funktion samt även stor erfarenhet från omställning och avveckling, arbetsrätt, förhandlingar, arbetsmiljöarbete och rehabilitering, rekrytering samt chefscoachning.

Shaban Mujaj

Ägare
Shaban är utbildad socionom och har över tio års erfarenhet av myndighetsutövning och mer specifikt barnavårdsutredningar på socialtjänsten. Han har även över tio års erfarenhet av att leda HVB-verksamheter med inriktning mot utredning och behandling av barn och unga.

Yjvesa Mujaj

VD
Yjvesa har sedan 2010 arbetat med att leda HVB-verksamheter för barn och unga med inriktning mot utredning och behandling. Yjvesa har flertalet utbildningar inom ledarskap, arbetsrätt och kvalitetsarbete. Hon har en kandidatexamen i statsvetenskap och har studerat en masterutbildning inom välfärdsstudier.