flicka håller familjehemspappa i handen

Tillsyn från IVO

Under våren genomfördes en planerad tillsyn av IVO på Ellagård, vårt utrednings- och behandlingshem för familjer. Vi har nu fått tillsynsprotokollet. IVO bedömer att verksamheten bedriver trygg och säker vård och att tillståndet efterlevs. Inga anmärkningar har delgivits.

Här kan du ta del av tillsynsprotokollet.

På Amplius går vi steget längre för att bedriva insatser av högsta kvalitet, läs mer om hur vi jobbar här.

MENY