mamma och barn är glada och kärleksfulla

Personligt stöd för trygga familjehem: ”Familjerna ska inte känna sig ensamma i sitt uppdrag”

Att ta emot ett barn i behov av omsorg och stabilitet är ett stort och fint uppdrag. Helt klart givande – men förstås också utmanande i sina stunder. Därför jobbar Amplius familjehemsvård extra mycket för att kunna ge tryggt och anpassat stöd för familjehemmen under hela placeringstiden.

– Det viktigaste i vårt arbete är att skapa bra relationer till familjerna vi rekryterar. Att de känner sig trygga att ta emot barn i behov, och att de vet att de själva alltid kan få stöttning och vägledning från oss, säger Bodil Håkansson, familjehemskonsulent på Amplius.

Utredningar för ett bättre stöd

I rekryteringen av nya familjehem utgår Amplius från vedertagna utredningsmetoder som bland annat Kälvestenmodellen. Utredningarna är viktiga medel för att kunna rekrytera rätt familjer för uppdragen. Men ibland blir ordet utredning missvisande.

Det handlar nämligen inte bara om att utreda huruvida familjen i fråga är lämplig. En lika viktig del handlar om att lära känna familjen från grunden, för att kunna ge ett så bra och anpassat stöd som möjligt under hela uppdraget.

– Alla familjer är olika, och grundliga utredningar hjälper oss att se vilket stöd varje familj behöver. Ingen är perfekt, alla familjer har sina styrkor och svagheter. Under utredningen ser vi hur vi behöver stötta upp, och lägger också grunden för en personlig relation till familjen.

Viktigt att våga be om hjälp

Alla kan ansöka om att bli familjehem. Faktum är att det behövs olika typer av familjer, med spridning i åldrar, personlighetstyper och sammansättningar – eftersom barnens behov är så olika.

Viktigast är att man lever ett tryggt och ordnat, stabilt liv. Att man känner en trygghet i sig själv, och är redo att ge ett barn i behov både kärlek, omsorg och stabilitet. I stora drag är det vad som krävs för att bli familjehem.

Men Bodil tar upp en till punkt som lätt faller bort: att släppa på prestigen. Att våga be om hjälp när man behöver det:

– Det är viktigt att man vågar ringa oss för att få stöd om man behöver det. Man ska inte känna någon prestige i att man ska klara allting själv. Vi ser det bara som positivt att man vågar be om hjälp.

Förstärkt stöd vid behov

Ja, alla barn har olika behov – och familjerna likaså. Just därför menar Bodil att det är skönt att ha så pass stort utrymme att kunna finnas där för familjerna i den utsträckning de själva behöver.

– Vi har tät kontakt så att vi får till en bra relation, för att de ska kunna känna att det är lätt att ringa oss. De ska inte känna sig ensamma i sitt uppdrag.

I Amplius förstärkta familjehem finns familjehemskonsulenterna där som extra vägledare. Dessutom finns alltid tillgång till Amplius legitimerade specialistteam som består av psykolog, psykoterapeut, sjuksköterska och socionomer. De är anställda direkt i verksamheten för att alltid finnas nära till hands när behovet uppstår.

Lång erfarenhet ger trygghet

Amplius lägger stor vikt vid att alla medarbetare har gedigen utbildning och erfarenhet med sig in i sitt arbete.

Bodil själv har många års erfarenhet av att arbeta inom familjehemsvård, även från myndighetssidan. Hennes kollegor likaså. Något som Bodil tror kan ge extra trygghet till familjerna som ansöker om att bli familjehem.

– Det gör att vi kan se de olika faserna i en placering ur ett längre perspektiv. I början av en placering är det vanligt att det är mycket som händer. Har man varit med flera gånger förstår man tydligare att det där lugnar sig efter en stund. Det kan såklart vara jobbigt när man står mitt i det. Då är det viktigt att vi finns där som stöd.

Vill du öppna upp hem och hjärta för ett barn i behov? Alla är välkomna att ansöka om att bli familjehem eller jourhem. Det viktigaste är att du lever ett tryggt och ordnat liv.
Läs mer och ansök här

MENY