Familjehemsdagen

Familjehemsdagen vill ge fler barn chansen till en trygg uppväxt

Sedan 2021 uppmärksammas familjehemmens betydelse lite extra den 27 april, på Nationella Familjehemsdagen. Ett toppeninitiativ tycker vi på Amplius – därför vill vi just den här dagen passa på att hylla alla viktiga individer som bidrar till att fler barn får omtanke och trygghet.

Nationella Familjehemsdagen instiftades på initiativ av Sveriges Kommuner och Regioner, med syftet att upplysa om behovet av familjehem och inspirera fler personer till att öppna upp hem och hjärtan för barn i behov.

Barn ska få vara barn

År 2021 var 18 700 barn och unga placerade i familjehem enligt Socialstyrelsen. Familjehem räknades i samma undersökning till den vanligaste placeringsformen, följt av hem för vård och boende, som 2021 hade 6 000 barn och unga placerade.

Siffrorna visar på ett stort behov, och på familjehemmens viktiga roll för barn som växer upp i hem utan tillräcklig omsorg. Familjehemmets stora och stundvis utmanande uppdrag är just det: att ge ett barn en trygg uppväxt. Och kanske viktigast av allt – möjligheten att faktiskt få vara barn.

Victoria blev LVU-placerad i familjehem när hon var nio. Hon berättar:

– Jag fick ta mycket ansvar i min biologiska familj. Viktigast för mig och min bror var att få vara barn. Det var våra familjehemsföräldrar alltid väldigt måna om, att nu var det de som var de vuxna. Att flytta till familjehem öppnade upp möjligheter för mig, att jag fick leva mitt liv.

Omtanke och stabilitet viktigast

Alla barns behov är olika – därför behövs olika typer av familjer. Uppdragens omfattning kan också variera: det kan gälla ett längre uppdrag som familjehem eller ett kortare uppdrag som jourhem.

På Amplius bedömer vi utifrån intervjuer och utredningar om personen eller personerna som ansökt om att bli familjehem eller jourhem är lämpliga.

Det centrala är att man lever ett tryggt och ordnat liv, och är beredd på att verkligen ta emot ett barn med öppna armar.

– Det är viktigt att man känner sig välkomnad och får bli en del av familjen. Jag hamnade i en väldigt varm familj som jag ville stanna hos direkt redan vid första besöket, och vi har fortsatt en väldigt god relation efter att placeringen avslutades. Den släkt som jag fått via familjehemmet har också tagit emot mig varmt. Det är inte en självklarhet, säger Victoria.

Just därför är rekryteringsprocessen av familjehem viktig. Där spelar personkemin mellan familjehem och familjehemskonsulenter också en viktig roll. Det berättar Bodil Håkansson, en av våra familjehemskonsulenter på Amplius:

–  Det är jätteviktigt för oss är att vara tillgängliga och kunna vara ett stöd för familjerna. Och för att vi ska kunna vara ett så bra stöd som möjligt vill vi göra så grundliga utredningar som möjligt för att lära känna familjerna ordentligt.

Samspel mellan familjehem, familjehemskonsulenter och kommuner

Det är många organisationer och verksamheter som rekryterar och utbildar personer som vill bli en trygg punkt för ett eller flera barn.

Vi på Amplius är stolta över att vara en av dem, och vi värderar samspelet mellan familjehemmen, socialtjänsten och kommunerna högt. 

– Vi har en tät kontakt med våra familjehem, och de ska alltid kunna höra av sig till oss när de behöver hjälp. Kontakten vi har med kommunerna är också jätteviktig. De ska känna sig trygga med att lämna barnen i våra familjehem. Därför tycker vi att det är viktigt med insyn och bra service med allt som rör placeringarna, säger Bodil Håkansson.

Victoria upplever också att samarbetet mellan myndighet, verksamhet och familjehemmet har varit viktig för erfarenheten som placerad:

– Ofta ser socialtjänsten eller familjehemsveksamheten till att man fortsätter att ha en bra relation till sina biologiska föräldrar om det är möjligt, med anordnade regelbundna träffar. Det är väldigt fint.

Alla är välkomna att ansöka

Amplius välkomnar alla att ansöka om att bli familjehem eller jourhem – ensamstående som par. Alla kan göra skillnad – bara viljan, tiden och engagemanget finns.

– Jag hade inte varit där jag är idag om mitt familjehem inte hade velat mitt bästa. Jag har kunnat utbilda mig, flytta till min drömstad och jobba med det jag brinner för. Det hade blivit en helt annan startpunkt och livssituation. Det är svårt att sätta ett pris på vad de har gjort för mig, det är ovärderligt, säger Victoria.

MENY