ungdomar som formar ett hjärta med sina händer

Amplius öppnar nytt HVB för barn med neuropsykiatriska svårigheter: ”Litet boende med stort fokus på varje individ”

Den första oktober står familjära Vårbacken tillgängligt för barn mellan 9 och 13 år i behov av en trygg, hemlik miljö att landa och utvecklas på. Vårbacken blir en förberedande och stärkande sluss in i det som sedan ska bli barnets permanenta hem.

Vårbacken är ett litet HVB för barn med utagerande beteendeproblematik, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, skolproblematik, socialt normbrytande beteende, eller upplevelser av våld, kriser och omsorgsbrister. Här är personaltätheten hög för att kunna lägga allt fokus på varje barns individuella behov.

Alla som bor på Vårbacken erbjuds en-till-en-behandling. Det innebär att det i de flesta fall finns minst en ansvarig personal per pass för varje enskilt barn, i tillägg till det team som arbetar med barnet. Målet är en varaktig förändring, både hos barnet och hos den familj som blir barnets vardag efter avslutad placering.

– Vi arbetar utifrån att vi ska vara den sista platsen barnen bor på innan de ska kunna komma tryggare tillbaka till sina biologiska föräldrar, ett familjehem eller någon annan närstående som alltid funnits där. Vi jobbar för att behålla och stötta den kontakten, och är gärna delaktiga även i tiden efter Vårbacken för att säkerställa en bestående förändring både hos barnen och hos de familjer de ska till efter att de har varit hos oss, säger Leona Stehn, verksamhetschef på Vårbacken.

Vårbacken ligger placerat mitt i vacker natur. Både omgivningen omkring och inne i huset är viktiga för att öka chanserna för förändring, menar Leona.

– Det är ett fantastiskt fint, helrenoverat hus. Alla rum är ombonade och genomtänkta. Det är så det ska vara. Det ska inte vara avskalat, barnen ska verkligen kunna känna att det här är ett hem, deras hem, även om de är här kort tid.

Miljöterapin en central grund

På Vårbacken, liksom på Amplius utrednings- och behandlingshem för familjer, Ellagård, utgör miljöterapin grunden för personalens dagliga arbete. Leona förklarar: 

– Varenda timme med barnen ska vara meningsfull även i helt vanliga vardagssituationer, vi ser det som en chans till ett lärande. Vi är närvarande för barnen hela tiden, alltid. Då kan vi också i det vardagliga fånga upp något som vi ser att vi behöver stötta. Det kan ofta dyka upp saker när man åker bil, lagar mat eller är ute i trädgården och leker.

Det är framför allt i de vardagliga situationerna som relationen mellan barnen och personalen kan byggas och stärkas. 

– Relationen lägger hela grunden för det förändringsarbete som är vårt stora fokus här.  

En del av personalgruppen på Vårbacken utgörs av Amplius specialistteam, som består av leg. psykolog leg. psykoterapeut och leg. sjuksköterska. De finns alltid nära tillhands för fördjupade insatser, till exempel kognitiv beteendeterapi, anknytningsbaserad familjeterapi eller neuropsykiatrisk utredning.

Mindre boende för större fokus

Vårbacken startade med en önskan att fler barn ska kunna få rätt stöd redan i tidig ålder.

– Vi vill kunna möta det behov vi ser finns idag. Yngre barn med svår beteendeproblematik hamnar ibland mellan stolarna, då man inte alltid hittar rätt vårdform för dem. Vi ville tillföra en verksamhet med hög kompetens inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som kan möta det behovet och utföra NPF-utredningar på plats, säger Yjvesa Mujaj, vd på Amplius.

Leona håller med:
– Just det här mindre, familjära HVB-hemmet som tar emot yngre barn ser vi har saknats. Det är inte alltid självklart att så pass små barn ska bo på ett HVB, men för alla barn är inte en familjehemsplacering från början rätt. Det finns barn som behöver ett mellanting. Det behöver vara en plats som verkligen kan erbjuda barnen individuellt anpassat stöd utifrån deras behov. Vi har både kompetensen och resurserna för att göra just det.

Barnets behov från start

Amplius är en verksamhet med höga ambitioner och stort engagemang i grunden, med målet att alltid överträffa förväntningar. Det genomsyrar även Vårbacken.

– Det är kvalitetsfokus i varenda steg. Barnets bästa och barnets delaktighet löper som en röd tråd genom allting. Allt vårt arbete handlar om att barnen ska kunna få ett annat och förhoppningsvis bättre liv än de hade innan. Det är alltid det viktigaste för oss.

Kontakt

Placeringsförfrågningar:
073-594 18 33
E-post:

Om Vårbacken i korthet
  • Liten och familjär verksamhet med 4 + 1 platser
  • Eget specialistteam: leg. psykolog, leg. psykoterapeut, leg. sjuksköterska
  • En hel vårdkedja med behandling, utredning, psykologinsatser, familjebehandling och eftervård
  • Placeringsservice och hämtning dygnet runt

MENY