amplius omtanke skyddat boende

Familjeinriktad behandling för att bryta begynnande kriminalitet hos barn upp till 16 år

Normbrytande beteende hos barn och unga som begår brott
eller rör sig i en kriminell kontext är en komplex fråga som kräver insatser på
flera olika nivåer samtidigt. På Ellagård arbetar vi med utvärderade och
vetenskapligt förankrade insatser riktade till både barnet, dess föräldrar och
dess övriga nätverk. Genom att fokusera på såväl behandlande som förebyggande
insatser arbetar Ellagård aktivt med att stävja, bromsa och bryta normbrytande
beteende och återfall i brott.

Läs mer här.

MENY