glada vuxna personer

De här mässorna besöker vi 2024

En viktig del i Amplius utvecklingsarbete är att ständigt bygga på våra kunskaper och utbyta erfarenheter med branschkollegor. Därför kommer vi även under 2024 att delta på branschens mässor och utbildningsdagar. Här kan du se vilka mässor vi kommer att närvara vid med egen monter under året. Vi uppdaterar listan regelbundet.

25/1 Eskilstuna: HVB- dagen

HVB-dagen är ett slutet branschevenemang avsett för dig som arbetar inom socialtjänsten med placering eller har en ledande befattning inom socialtjänst, kriminalvård eller landsting. Här träffar ni potentiella samarbetspartners, HVB-hem, tar del av senaste nytt och får massor med inspiration till ert dagliga arbete.

Läs mer om mässan här

22/2 Göteborg: SSILs utbildningsdag

SSIL arrangerar årligen utbildningsdagar runt om i landet. Med anledning av samhällsläget i Sverige och den ökade kriminaliteten kommer några utvalda utbildningstillfällen under 2024 att fokusera på temat Gängkriminalitet, bland annat på utbildningsdagen i Göteborg 22/2. Få med dig nya verktyg i hur du kan bemöta klienter som befinner sig i eller som lämnat gängkriminalitet, och få möjlighet att diskutera med kollegor och experter på ämnet. Mässan riktar sig till personer som arbetar med placeringar inom HVB, familjehem, skyddat boende och stödboende.

Läs mer om mässan här

21/3 Lund: HVB- och Familjehemsdagen

HVB-dagen är ett slutet branschevenemang avsett för dig som arbetar inom socialtjänsten med placering eller har en ledande befattning inom socialtjänst, kriminalvård eller landsting. Här träffar ni potentiella samarbetspartners, HVB-hem, tar del av senaste nytt och får massor med inspiration till ert dagliga arbete.

Läs mer om mässan här

11/4 Malmö: SSILs utbildningsdag

SSIL arrangerar årligen utbildningsdagar runt om i landet. Med anledning av samhällsläget i Sverige och den ökade kriminaliteten kommer några utvalda utbildningstillfällen under 2024 att fokusera på temat Gängkriminalitet, bland annat på utbildningsdagen i Göteborg 22/2. Få med dig nya verktyg i hur du kan bemöta klienter som befinner sig i eller som lämnat gängkriminalitet, och få möjlighet att diskutera med kollegor och experter på ämnet. Mässan riktar sig till personer som arbetar med placeringar inom HVB, familjehem, skyddat boende och stödboende.

Läs mer om mässan här

17/10 Malmö: HVB-dagen

HVB-dagen är ett slutet branschevenemang avsett för dig som arbetar inom socialtjänsten med placering eller har en ledande befattning inom socialtjänst, kriminalvård eller landsting. Här träffar ni potentiella samarbetspartners, HVB-hem, tar del av senaste nytt och får massor med inspiration till ert dagliga arbete. 

Läs mer om mässan här (länk kommer inom kort)

20/11 Växjö: SSILs utbildningsdag

Utbildningsdagen vänder sig till dig som placerar inom HVB, Familjehem, Skyddat boende och Stödboende och är socialsekreterare, placerare, samordnare eller chef inom kommun och kriminalvård. Under dagen kommer föreläsarna att diskutera dominerande och kontrollerande personligheter och dess destruktiva inverkan på närstående med grund i hedersrelaterat och sexuellt våld. Advokat Nina Tiberg föreläser ur ett juridiskt perspektiv och kommer att tala om vårdnadstvister och umgänge med utgångspunkt i narcissism och våld.

Läs mer om mässan här

MENY