glada vuxna personer

De här mässorna besöker vi hösten 2023

En viktig del i Amplius utvecklingsarbete är att ständigt bygga på våra kunskaper och utbyta erfarenheter med branschkollegor. Därför besöker vi med jämna mellanrum mässor och utbildningsdagar. Här kan du se vilka mässor vi kommer att närvara vid med egen monter under 2023. Vi uppdaterar listan regelbundet.

 
15/9 i Göteborg: HVB- och Familjehemsdagen

Mässan riktar sig till personer som arbetar inom socialtjänst, kriminalvård eller landsting. 

Läs mer om mässan här

21/9 i Örebro: SSIL:s utbildningsdag

Årets tema är ”De som utmanar – att undvika vårdsammanbrott”. Mässan riktar sig till personer som arbetar med placeringar inom HVB, familjehem, skyddat boende och stödboende.

Läs mer om mässan här

27/9 i Stockholm: HVB- och Familjehemsdagen

Mässan riktar sig till personer som arbetar inom socialtjänst, kriminalvård eller landsting. 

Läs mer om mässan här

19/10 i Malmö: HVB- och Familjehemsdagen

Mässan riktar sig till personer som arbetar inom socialtjänst, kriminalvård eller landsting. 

Läs mer om mässan här

26/10 i Växjö: HVB- och Familjehemsdagen

Mässan riktar sig till personer som arbetar inom socialtjänst, kriminalvård eller landsting. 

Läs mer om mässan här

16/11 i Kalmar: SSIL:s utbildningsdag

Årets tema är ”De som utmanar – att undvika vårdsammanbrott”. Mässan riktar sig till personer som arbetar med placeringar inom HVB, familjehem, skyddat boende och stödboende.

Läs mer om mässan här

30/11 i Stockholm: SSIL:s utbildningsdag

Mässan riktar sig till personer som arbetar med placeringar inom HVB, familjehem, skyddat boende och stödboende. Föreläsare är Liria Ortiz, Viktor Jinnevång och Agneta Björck.

Läs mer om mässan här

 

SSIL arrangerar årligen utbildningsdagar runt om i landet. Utifrån årets tema ”De som utmanar – att undvika vårdsammanbrott” ger föreläsarna Sabina Björk, Agneta Björck, Annelie Karlsson och Jennie Linde verktyg för att göra placeringar mer begripliga, meningsfulla och hanterbara för den som placeras.

Mässan riktar sig till personer som arbetar med placeringar inom HVB, familjehem, skyddat boende och stödboende.

HVB-guidens årliga kunskaps- och inspirationsevenemang HVB- och Familjehemsdagen riktar sig till personer som arbetar inom socialtjänsten med placeringar eller har en ledande befattning inom socialtjänst, kriminalvård eller landsting. Till varje evenemang delar inbjudna föreläsare sina erfarenheter och verktyg inom relaterade ämnen. 

MENY