De här mässorna besöker vi 2023

En viktig del i Amplius utvecklingsarbete är att ständigt bygga på våra kunskaper och utbyta erfarenheter med branschkollegor. Därför besöker vi med jämna mellanrum mässor och utbildningsdagar. Här kan du se vilka mässor vi kommer att närvara vid med egen monter under 2023. Vi uppdaterar listan regelbundet.

9/2 i Göteborg: SSIL:s utbildningsdag

SSIL arrangerar årligen utbildningsdagar runt om i landet. Utifrån årets tema ”De som utmanar – att undvika vårdsammanbrott” ger föreläsarna Sabina Björk, Agneta Björck, Annelie Karlsson och Jennie Linde verktyg för att göra placeringar mer begripliga, meningsfulla och hanterbara för den som placeras.

Mässan riktar sig till personer som arbetar med placeringar inom HVB, familjehem, skyddat boende och stödboende.

Läs mer om mässan här

23/3 i Gävle: HVB

SSIL arrangerar årligen utbildningsdagar runt om i landet. Utifrån årets tema ”De som utmanar – att undvika vårdsammanbrott” ger föreläsarna Sabina Björk, Agneta Björck, Annelie Karlsson och Jennie Linde verktyg för att göra placeringar mer begripliga, meningsfulla och hanterbara för den som placeras.

Mässan riktar sig till personer som arbetar med placeringar inom HVB, familjehem, skyddat boende och stödboende.

Läs mer om mässan här

27/4 i Stockholm: HVB

SSIL arrangerar årligen utbildningsdagar runt om i landet. Utifrån årets tema ”De som utmanar – att undvika vårdsammanbrott” ger föreläsarna Sabina Björk, Agneta Björck, Annelie Karlsson och Jennie Linde verktyg för att göra placeringar mer begripliga, meningsfulla och hanterbara för den som placeras.

Mässan riktar sig till personer som arbetar med placeringar inom HVB, familjehem, skyddat boende och stödboende.

Läs mer om mässan här

MENY