glada vuxna personer

De här mässorna besöker vi 2022

En viktig del i Amplius utvecklingsarbete är att ständigt bygga på våra kunskaper och utbyta erfarenheter med branschkollegor. Därför besöker vi med jämna mellanrum mässor och utbildningsdagar. Här kan du se vilka mässor vi kommer att närvara vid med egen monter under 2022. Vi uppdaterar listan regelbundet.

15/9 i Västerås: SSIL:s utbildningsdag

SSIL arrangerar årligen utbildningsdagar runt om i landet. Årets tema ”Att möta sig själv och andra” berör frågor som hur vi känner igen och bemöter manipulativa och känslokalla personligheter, hur vi hanterar familjer som lever i så kallat ”osynligt våld”, och hur vi hanterar känslor av otillräcklighet i möten med utsatta.

Mässan riktar sig till personer som arbetar med placeringar inom HVB, familjehem, skyddat boende och stödboende.

Läs mer om mässan här

19/9 i Växjö: HVB- och Familjehemsdagen

HVB- och Familjehemsdagen fokuserar på utveckling, möten och samverkan för professionella inom HVB och barn och ungdom. Dagens föreläsningar ger verktyg för att hantera utmanande situationer och svåra samtal, från flera olika perspektiv.  

Mässan riktar sig till personer som arbetar med placering eller har ledande befattning inom socialtjänsten, kriminalvård eller landsting.

Läs mer om mässan här

13/10 i Karlstad: HVB- och Familjehemsdagen

HVB- och Familjehemsdagen fokuserar på utveckling, möten och samverkan för professionella inom HVB och barn och ungdom. Dagens föreläsningar behandlar neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykiatrisk samsjuklighet, verktyg för att hantera utmanande situationer och svåra samtal med barn och vuxna, och att vara familjehemsförälder.

Mässan riktar sig till personer som arbetar med placering eller har ledande befattning inom socialtjänsten, kriminalvård eller landsting.

Läs mer om mässan här

18/10 i Malmö: SSIL utbildningsdag

SSIL arrangerar årligen utbildningsdagar runt om i landet. Årets tema ”Att möta sig själv och andra” berör frågor som hur vi känner igen och bemöter manipulativa och känslokalla personligheter, hur vi hanterar familjer som lever i så kallat ”osynligt våld”, och hur vi hanterar känslor av otillräcklighet i möten med utsatta.

Mässan riktar sig till personer som arbetar med placeringar inom HVB, familjehem, skyddat boende och stödboende. 

Läs mer om mässan här

20/10 i Göteborg: SSIL utbildningsdag

SSIL arrangerar årligen utbildningsdagar runt om i landet. Årets tema ”Att möta sig själv och andra” berör frågor som hur vi känner igen och bemöter manipulativa och känslokalla personligheter, hur vi hanterar familjer som lever i så kallat ”osynligt våld”, och hur vi hanterar känslor av otillräcklighet i möten med utsatta.

Mässan riktar sig till personer som arbetar med placeringar inom HVB, familjehem, skyddat boende och stödboende. 

Läs mer om mässan här

27/10 i Malmö: HVB-och Familjehemsdagen

HVB- och Familjehemsdagen fokuserar på utveckling, möten och samverkan för professionella inom HVB och barn och ungdom. Dagens föreläsningar behandlar bland annat missbruk och trauman, att bemöta utagerande klienter, att vara familjehemsförälder och att leva med beroende, schizofreni och bipolär sjukdom. 

Mässan riktar sig till personer som arbetar med placering eller har ledande befattning inom socialtjänsten, kriminalvård eller landsting.

Läs mer om mässan här

17/11 i Sundsvall: SSIL utbildningsdag

SSIL arrangerar årligen utbildningsdagar runt om i landet. Årets tema ”Att möta sig själv och andra” berör frågor som hur vi känner igen och bemöter manipulativa och känslokalla personligheter, hur vi hanterar familjer som lever i så kallat ”osynligt våld”, och hur vi hanterar känslor av otillräcklighet i möten med utsatta.

Mässan riktar sig till personer som arbetar med placeringar inom HVB, familjehem, skyddat boende och stödboende.

Läs mer om mässan här

24/11 i Växjö: HVB-och Familjehemsdagen

HVB- och Familjehemsdagen fokuserar på utveckling, möten och samverkan för professionella inom HVB och barn och ungdom. Dagens föreläsningar belyser viktiga frågor ur olika perspektiv: ”Verktyg att hantera utmanande situationer och svåra samtal med barn och vuxna”, ”Drogmissbruk, livet som tung kriminell och att bryta med kriminellt nätverk” och ”Alla mina 30 barn – att vara jour- och familjehemspappa”.

Mässan riktar sig till personer som arbetar med placering eller har ledande befattning inom socialtjänsten, kriminalvård eller landsting. 

Läs mer om mässan här

1/12 i Stockholm: SSIL utbildningsdag

SSIL arrangerar årligen utbildningsdagar runt om i landet. Årets tema ”Att möta sig själv och andra” berör frågor som hur vi känner igen och bemöter manipulativa och känslokalla personligheter, hur vi hanterar familjer som lever i så kallat ”osynligt våld”, och hur vi hanterar känslor av otillräcklighet i möten med utsatta.

Mässan riktar sig till personer som arbetar med placeringar inom HVB, familjehem, skyddat boende och stödboende.

Läs mer om mässan här

MENY