Vård med mesta möjliga omtanke.

Välkommen till Amplius. Vi arbetar för en vidgad vård och omsorg inom skyddade boenden, HVB och familjehem. Därför lägger vi alltid mesta möjliga omtanke i våra verksamheter. För vi tror på att ett grundat arbetssätt skapar trygga miljöer när de behövs som mest.

Vi finns tillgängliga dygnet
runt och kan ta emot
akuta placeringar.
Vi bistår med hämtning.

Telefon  010-204 04 49

Vård med mesta möjliga omtanke.

Välkommen till Amplius. Vi arbetar för en vidgad vård och omsorg inom skyddade boenden, HVB och familjehem. Därför lägger vi alltid mesta möjliga omtanke i våra verksamheter. För vi tror på att ett grundat arbetssätt skapar trygga miljöer när de behövs som mest.

Lediga platser finns!
Vi finns tillgängliga dygnet runt
och kan ta emot akuta placeringar.
Vi bistår med hämtning.

Telefon: 010-204 04 49
Epost: info@ampliusomsorg.se

Mamma och barn på Signegård skyddat boende
SKYDDAT BOENDE

Signegård

På Signegård erbjuder vi skyddat boende för kvinnor över 21 år med eller utan barn.

Flicka på HVB
HVB – FAMILJER

Ellagård

HVB i Höör för familjer med barn upp till 13 år. Utredning och behandling.

Familjehem

Vi erbjuder familjehem, förstärkta familjehem och jourhem.

Bli familjehem

Vill du skapa en meningsfull uppväxt för ett barn i behov?

Nyheter

Nyhet: Ellagård ingår i Addas nya ramavtal

Amplius utrednings- och behandlingshem för familjer Ellagård är nu med i Addas nya ramavtal för HVB Barn och unga. Kraven för att få ingå i ramavtalet har höjts. Det ser vi som ett gott bevis på att vårt arbete på Ellagård fortsatt håller hög kvalitet!